مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

ارزیابی بین المللی زبان آموزان کودک و نوجوان

  • ارزیابی بین المللی زبان آموزان کودک و نوجوان

    ارزیابی بین المللی زبان آموزان کودک و نوجوان

    در انجام تعیین سطح هیچوقت شک نکنید ، اینکه شما بتوانید سطح فعلی خود را در نقطه آغاز شناسایی کنید یک امتیاز محسوب میشود و ما تلاش کردیم تا برای این امر آزمون های استاندارد و طراحی شده توسط Australian  English Learning Centre برگزار کنیم تا شما بتوانید با توجه به شناختی که از خودتان دارید بهترین راه را برای رسیدن به هدف خود انتخاب کنید و همیشه به این نکته دقت کنید :

    تنها راه رسیدن به هدف آغاز مسیر حرکت است

    این ارزیابی ها توسط تیم Australian  English Learning Centre مستقر در ایران برگزار میگردد. و نتیجه ارزیابی به استرالیا ارسال میگردد.در ادامه گواهینامه مربوطه صادر و در سایت AELC استرالیا قابل رویت توسط خانواده های محترم خواهد بود و یک فقره گواهینامه به ایشان تحویل می گردد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top