مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

درباره ما

مرکز آموزش زبان استرالیا درسال 2018 فعالیت خود را در ایران آغاز نمود و تعامل لازم را با سازمانها و موسسات مختلف کشور برقرار کرده وبرنامه های مختلف ومتنوع آموزشی را در دستور کار قرار داد.

برخی از همکاری های مشترک با سازمان ها و مؤسسات زبان کشور بشرح زیر است:

- بر گزاری دوره تخصصی TESOL با موسسه زبان سفیر گفتمان توسط Sydney Higher Education Institute و مدرس استرالیایی در قالب 12 واحد دانشگاهی و صدور مدرک قابل استعلام از کشور استرالیا.

- برگزاری دوره Resume Writing بوسیله نویسنده کتاب از کشور استرالیا در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران جهت کاریابی های بین المللی کشور و جویندگان کار در خارج از کشور باحمایت وزارت کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی کشور (اصکابا).

- برگزاری دوره تخصصی TESOL با مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور (ITC) توسط Sydney Higher Education Institute و مدرس استرالیایی در قالب 12 واحد دانشگاهی و صدور مدرک قابل استعلام از کشور استرالیا.

- برگزاری دوره Business Communication جهت تقویت سطح توانمندی مدیران منطقه آزاد انزلی درقالب 8 جلسه آنلاین (SKYPE) با Australian English Learning Centre کشور استرالیا.

- برگزاری دوره تخصصی TESOL با موسسه زبان های خارجی ایرانمهر توسط Sydney Higher Education Institute و مدرس استرالیایی در قالب 12 واحد دانشگاهی و صدور مدرک قابل استعلام از کشور استرالیا.

- برگزاری ارزیابی بین المللی سطح زبان آموزان در رده های مختلف سنی با موسسات زبان کشور و صدور گواهینامه قابل استعلام و رویت در سایت Australian English learning Centre کشور استرالیا.

شایان ذکر است برنامه های متنوع و مختلف دیگری مانند MOCK IELTS " برگزاری دوره های بین المللی TTC با موضوعات TESOL در قالب کارگاه های آموزشی یک روزه و صدور گواهینامه قابل استعلام از موسسه آموزش عالی سیدنی کشور استرالیا و همچنین دیگر دوره های متنوع مورد نیاز جامعه آموزشی کشور در دستور کار قرار دارد.

این مرکز نمایندگی انحصاری Sydney Higher Education Institute و Australian English Learning Centre کشور استرالیا در ایران را بعهده دارد و آماده همکاری با کلیه سازمانها و موسسات با موضوعات مختلف است.

برگزاری دوره TESOL دانشگاهی 12 واحدی توسط موسسه آموزش عالی سیدنی در موسسه زبان سفیر گفتمان

برگزاری کارگاه آموزشی Resume Writing توسط نویسنده کتاب مربوطه از کشور استرالیا و Australian English learning Centre با همکاری وزارت کار و رفاه اجتماعی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران جهت انجمن کاریابیهای کشور اصکابا

برگزاری دوره TESOL دانشگاهی 12واحدی توسط موسسه آموزش عالی سیدنی جهت مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه ای کشور

برگزاری دوره Business Communication جهت میران منطقه آزاد انزلی در 8 جلسه هر جلسه یک ساعت بطور آنلاین بوسیله SKYPE نوسط Australian English Learning Centre کشور استرالیا و تهیه بولتن آموزشی و Certificate توسط کالج فوق و ارایه به مدیرعامل منطقه آزاد انزلی

برگزاری دوره TESOL دانشگاهی 12 واحدی توسط موسسه آموزش عالی سیدنی جهت موسسه زبانهای خارجی ایرانمهر

برگزاری ارزیابی بین المللی سطح زبان آموزان در رده های مختلف سنی با موسسات زبان کشور و صدور گواهینامه قابل استعلام و رویت در سایت Australian English learning Centreکشور استرالیا

برگزاری TTC بین المللی با موضوعات TESOL بصورت ترکیبی (مدرس استرالیایی و ایرانی)زیر نظر موسسه آموزش عالی سیدنی و صدور Certificate از کشور استرالیا قابل استعلام از کالج سیدنی

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top