دوره آموزشی زبان انگلیسی جهت ارتقاء مدیران منطقه آزاد انزلی

بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با مدیر عامل محترم منطقه آزاد انزلی مقرر گردید به منظور ارتقاء توانمندی مدیران سازمان مربوطه یک دوره آموزشی زبان انگلیسی با گرایش ارتباطات تجاری برگزار گردد.که این امر طی اواخر سال 1397 لغایت ابتدای سال 1398 با برگزاری هشت جلسه ی غیر حضوری(SKYPE) توسط یک مدرس از کشور استرالیا برگزار گردید و نتیجه ی پروژه به صورت بولتن آموزشی در اختیار منطقه آزاد انزلی قرار گرفت 

این دوره آموزشی توسط یک مدرس استرالیایی از طریق اسکایپ با حضور تعداد کثیری از مدیران منطقه آزاد انزلی در سال های 1397 الی 1398 برگزار گردید و مدیران سازمان فوق با زبان بین المللی و مرسوم اشنا شدند و نتیجه آن طی یک پولتن اطلاعاتی تهیه و تدوین گردید و در اختیار آرشیو آموزشی منطقه فوق قرار گرفت

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top