مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

کتاب Discovering Australian Wildlife

انزوای میلیونها سال کشور استرالیا از دیگر قاره ها ، و همچنین انواع زیستگاه های موجود در آن ، به منحصر به فرد بودن موجودات وحشی آن کمک کرده است.
در این کتاب زیبا به نام "هدیه کوچک استرالیا" ، تدوین استیو پریش و ثبت عکاسی خیره کننده ای از موجودات شگفت انگیز را نشان می دهد که استرالیا را خانه می نامند.
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top