مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

کتاب Learning Teaching

 نحوه یادگیری زبان از زمان به چاپ رسیدنش در سال 1994، در زمره بهترین كتب آموزش زبان قرار دارد. روش بكر و خاصی كه به دور از حاشیه های اضافی در این كتاب به عنوان متود اصلی از آن استفاده شده باعث شده تا این كتاب به عنوان یك كتاب جامع جهت استفاده مدرسان و آموزش دهندگان ELT مورد اهمیت واقع شود.نسخه سوم به طور كامل مورد بازبینی قرار گرفته و پیشرفت های اخیر آموزشی زبان و متودهای مرتبط با آن به محتوای این نسخه اضافه شده اند.دی وی دی ضمیمه شده بر كتاب شامل كلاس های كامل نحوه تدریس و تكنیك های عملی موجود در این زمینه است

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top