مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

TESOL

دوره دانشگاهی TESOL این مرکز توسط کالج SYDNEY HIGHER EDUCATION INSTITUTE کشور استرالیا صورت میگیرد و دانشجویان پس از مصاحبه اولیه و قبولی در آن در WORKSHOP حضوری با شرکت مدرس استرالیایی بخشی از COURSE را گذزانده و مابقی دوره تا پاس نمودن 12 واحد آموزشی و دانشگاهی به صورت آنلاین صورت میگیرد و مدرک مربوطه از کالج سیدنی صادر و به ایران ارسال می گردد 

چنانچه موسسات داخل کشور راقب باشند می توانند به منظور تقویت بخش TTC از TESOL یک روزه کالج به صورت آنلاین(SKYPE) با حضور مدرس استرالیایی برخوردار شوند  

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top