مرکز آموزش زبان استرالیا

مرکز آموزش زبان استرالیا

شماره ثبت: 347533

استاد Jason Healy

استاد Jason Healy
استاد Jason Healy

وبینار های ماهیانه  آیلتس با استاد Jason Healy از کشور استرالیا

 

 

 

موضاعات و تاریخ وبینار های برگزار شده:

   تاریخ                   موضوع:     

  1401/03/13      IELTS Reading Test Part1

   1400/12/13       IELTS Reading Test Part2

1400/10/24      IELTS Listening Test Part1

1400/11/15      IELTS Listening Test Part2

1400/08/07         IELTS Writing Test Part1

1400/09/12         IELTS Writing Test Part2

1400/06/12      IELTS Speaking Test Part1

 1400/07/09      IELTS Speaking Test Part2

موضوعات و تاریخ وبینارهای ماه های آینده:

 IELTS Speaking Test Part 1   تاریخ  1401/6/4   2022  August 26
 IELTS Speaking Test Part 2  تاریخ 1401/7/15   2022  October 7
    IELTS Writing Test Part 1  تاریخ   1401/8/6  2022   October 28
    IELTS Writing Test Part 2  تاریخ   1401/9/4  2022  November 25 
   IELTS Listening Test Part1  تاریخ 1401/11/7  2023   January 27
   IELTS Listening Test Part2  تاریخ 1401/12/5  2023   Februry 24
     IELTS Reading Test Part1  تاریخ1402/1/18  2023    April 7
     IELTS Reading Test Part2  تاریخ1402/2/15   2023 May 5   

 

لطفا" جهت ثبت نام در وبینارهای ماهیانه آیلتس فرم پایین صفحه را تکمیل فرمایید. 

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

 

قسمتی از وبینارهای برگزار شده: 


فرم درخواست

نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

میزان آشنایی با زبان انگلیسی:

ایمیل (اختیاری):

شماره واتساپ:

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top